fejléckép

Jogi háttér

Minden gyermek joga, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan

Állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljeskörű ellátásban, gondozásában-nemzetiségi, etnikai és vallási hovatartozását figyelembe vevő – megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.
Felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének megfelelő szabadidős foglalkozásokon vegyen részt.
Vallási, lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyílvánítsa és gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt.
Véleményt nyilvánítson a részére biztosított nevelésről, oktatásról, ellátásról, személyét érintő kérdésekben meghallgassák, tájékoztassák.
Érdekei képviseletére gyermekönkormányzat létrehozását kezdeményezze.
Támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől a családi környezetbe való visszatéréshez.

Fel↑