fejléckép

RÓLNK

A SZI által biztosított szociális ellátási feladatainak egyik legfontosabb részét a Családsegítő- és a Gyermekjóléti Központ valósítja meg. A két szervezet egymással együttműködésben dolgozik. Közös céljuk, hogy minden újpesti gyermek megfelelő körülmények között, olyan 

Család- és Gyermekjóléti Központ

Mindannyiunk életében adódhatnak nehéz élethelyzetek, amelyekre nem mindig tudunk megfelelő megoldást találni.
Központunk alaptevékenysége az egyénekkel, családokkal, csoportokkal, közösségekkel végzett szociális munka.
Szolgáltatásaink célja a lelki és szociális nehézségekkel küszködők segítése annak érdekében, hogy helyzetükre megoldást találjanak, és a segítővel együtt végzett közös munka során szerzett tapasztalataikat életük további részében kamatoztatni tudják.
Gyermekek Átmeneti Otthona

A gyermekek átmeneti otthonának kialakítása és működtetése az önkormányzatok törvényi kötelezettsége. Újpest központjában 2001-ben hozták létre a gyermekotthont, egy egykori villaépületben, amely átadása óta az Aranyhíd nevet viseli.
Integrált Gondozási Központ

2008. október 1-vel új ellátási forma került beindításra az Őszi Fény Integrált Gondozási Központban, az Időskorúak Gondozóháza. Ez az ellátási forma átmeneti jelleggel lehetőséget és segítséget nyújt azon idősek és hozzátartozóik számára, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, és az otthonában biztonsággal már nem ellátható.
Szociális Foglalkoztató

Újpest, a Főváros IV. kerülete mindig nagy hangsúlyt fektetett a szociálisan hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők, az alacsony jövedelemmel rendelkező időskorúak, a munkaképesség-csökkenést elszenvedett,
illetve egészségkárosodott emberek gondozására.
Újpest Szociális Foglalkoztatója 1959-ben alakult, ás jelenleg is, mint régi típusú foglalkoztató működik.
Alaptevékenysége a megváltozott mukaképességű, még aktív korú, továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékos, értelmileg akadályozott munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely
üzemeltetése.

Fel↑