fejléckép

Jelző rendszer

Ez a szolgáltatási forma 2008. október 1-vel indult útjára, Újpest egész területére kiterjedően, és az otthonukban élő szociálisan rászoruló idős emberek részére nyújt ellátást. Fontos, hogy a kliensek minél hosszabb ideig képesek legyenek otthonukban részben önállóan, elvárható minőségű módon élni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretén belül biztosítjuk az ellátott személy segélyhívása esetén:

az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében tett azonnali intézkedés megtételét,
szükség esetén további egészségügyi és szociális alapellátás kezdeményezését.
Az intézkedések a közvetlen veszélyhelyzet elhárításán felül krízishelyzetből származó olyan tevékenységek körét is magában foglalják, amelyek a gondozott megszokott életvitelének fenntartását szolgálják. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén értesíti a készenlétben levő gondozót.

Fel↑