fejléckép

Szakmai hitvallás

A nagy létszámú hátrányos helyzetű ember foglalkoztatása miatt a Szociális Foglalkoztató profilja teljes mértékben eltér egy átlagos munkahelyétől. A megváltozott munkaképességű dolgozók érdekei kerülnek előtérbe. A Foglalkoztató a tevékenységek kiosztásánál alkalmazkodik egészségügyi problémáikhoz, megváltozott teljesítményi képességeikhez, mindennapi életviteli nehézségeikhez. Az itt tevékenykedő megváltozott munkaképességű emberek nagy része egészségkárosodása előtt a nyílt-munkaerőpiacon dolgozott. Az egészséges munkavállalók csoportjából történő kiesés, a betegségek kialakulása, majd egy új munkakörnyezetbe való beilleszkedés jelentős presztízs és önbizalom csökkenéssel járt együtt.
Az Foglalkoztató célja a rendszerességhez, a munkakészség fokozásával a szisztematikus feladatellátáshoz való hozzászoktatás, értelmes tevékenység végzésével az idő hasznos eltöltésére való ösztönzés, a képességek fejlesztése illetve szinten tartása, de mindenekelőtt a fogyatékkal élő munkavállalók támogatása annak érdekében, hogy a társadalom teljes értékű, hasznos tagjának érezzék magukat. Bízva abban, hogy sikerül hozzájárulni önértékelésük javulásához, hogy mindez segíti őket önmaguk elfogadásában, és a későbbiekben képesek lesznek érdekeiket érvényesíteni, helytállni a munka világában. A Foglalkoztató nem rejtett szándéka, hogy a külső szemlélő előtt is világossá váljon, hogy együttélni, együttdolgozni nemcsak lehet, de szükséges is értelmileg akadályozott emberekkel.

Fel↑